Procedură privind motivarea absenţelor elevilor

Întocmirea unei cereri de către părinte sau tutore legal prin care se solicită motivarea absenţelor  efectuate de către elevul respectiv. Cererea trebuie să conţină şi motivul absentării, care pot fi:

  1. De ordin personal sau familial;
  2. De ordin medical, dovedit cu acte.
  3. Cererea tip aici completată de către părinte/tutore legal (însoţită de acte în cazul literei b de la punctul 1) se predă dirigintelui, în  maximum 7 zile de la reluarea activităţii de către elev.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.