Diverse

Procedură privind motivarea absenţelor elevilor

Întocmirea unei cereri de către părinte sau tutore legal prin care se solicită motivarea absenţelor  efectuate de către elevul respectiv. Cererea trebuie să conţină şi motivul absentării, care pot fi: De ordin personal sau familial; De ordin medical, dovedit cu acte. Cererea tip aici completată de către părinte/tutore legal (însoţită de acte în cazul literei…
Vezi mai mult

Procedură privind scutirea elevilor de ora de educație fizică și sport

Obținerea cererii tip de la profesorul de educație fizică și sport Completarea ei și avizarea la diriginte, profesorul de educație fizică și sport, respectiv director. Adeverință medicală de la medicul specialist, vizată și la medicul școlii. Predarea actelor la profesorul de educație fizică și sport pentru înregistrarea lor.
Vezi mai mult