Ştiinţe socio-umane

Alina Turcescu
Alina Turcescu
Gigi Asandei
Gigi Asandei

Prezentare

Activitatea Comisiei de Ştiinţe Socio-umane din Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” s-a desfăşurat în anul 2008-2009 în conformitate cu standardele de calitate pentru învăţământul preuniversitar. În acest sens au fost utilizate manualele aprobate, atât pentru ciclul inferior, cât şi pentru ciclul superior al liceului, iar parcurgerea materiei s-a făcut prin respectarea programei şcolare. Pe parcursul anului şcolar 2008-2009 membrii catedrei s-au implicat în numeroase activităţi şcolare şi extraşcolare:

 • Amenajarea unui cabinet de ştiinţe socio-umane de către prof. Turcescu Alina, dotat cu videoproiector, computer, imprimantă şi rafturi pentru cărţi. Aceste dotări au fost posibile ca urmare sponsorizărilor obţinute de doamna profesoară şi a eforturilor proprii.
 • Derularea în cadrul unor ore opţionale a unor programe de educaţie economică în colaborare cu Junior Achievement România organizaţie nonprofit (parte a Junior Achievement Worldwide®, USA şi Junior Achievement-Young Enterprise, Europe), ce are misiunea să inspire şi să pregătească tânăra generaţie pentru a reuşi în economia de piaţă. Programele derulate au fost:
  1. Descoperă economia - prof. Asandei Gigi - clasa a XI- a K
  2. Economie aplicată - prof. Asandei Gigi - clasa a XII-a L
  3. Compania elev - prof . Bică Florin Ciprian clasa a X-a B
  4. Etica în afaceri - prof . Bică Florin Ciprian clasa a IX-a J
  5. Tehnici de comunicare - prof . Bică Florin Ciprian clasa a X-a J
  6. Cheia Succesului - prof. Bâtan Sanda
 • Coordonarea proiectului „Afacerea mea”, la toate clasele a X-a, proiect derulat pe grupe de 5 elevi, şi organizarea expoziţiei de promovare a ideilor de afaceri, cu ocazia zilelor Colegiului intitulată „Work-shopuri de educaţie antreprenorială” – prof. Asandei Gigi.
 • Coordonarea la nivelul şcolii a proiectului naţional “Informare şi sensibilizare în problematica HIV- SIDA”- realizat în parteneriat de către CJRAE Argeş, Organizaţia „Romanian Children’s Appeal”, Organizaţia Salvaţi Copiii – prof. Bâtan Sanda.
 • Realizarea la nivelul şcolii a expoziţiei de fotografie «SIDA nu e o păcăleală » (clasa a XI-a B, prof. coord. Răducu Serenela şi Bâtan Sanda).
 • Realizarea la nivelul şcolii a proiectelor şi studiilor de cercetare propuse de ISJ Argeş şi Centrul de Consiliere Psihopedagogică Argeş (studii referitoare la consumul de alcool în rândul elevilor, dependenţa de Internet, consumul de droguri şi substanţe interzise, elevii cu părinţi plecaţi în străinătate, etc.) - prof. Bâtan Sanda.
 • Coordonarea la nivelul şcolii al proiectului educaţional naţional “Olimpicii cunoaşterii 2009” - prof. Bâtan Sanda.
 • Participare la Proiectul Judeţean de Astronomie „Misterele Universului” din calendarul judeţean al activităţilor extraşcolare - prof. Bâtan Sanda.
 • Participare la Proiectul de parteneriat educaţional internaţional „DRAIN_STAP. START”. Alcohol Prevenţie. Alcoolul şi consumul acestuia în rândul adolescenţilor.” Coordonat de ISJ Argeş, Organizaţia „Salvaţi Copiii ” Argeş, Primăria Piteşti, reprezentanţi ai Guvernului Olandei - prof. Bâtan Sanda.
 • Participare la Conferinţa Naţională de Psihoterapie Integrativă, Bucureşti 2009, organizată de Asociaţia de Psihoterapie Integrativă din România - prof. Bâtan Sanda.
 • Participare în calitate de membri în comisiile de bacalaureat, sesiunile iulie şi august – prof. Bâtan Sanda şi Bică Florin Ciprian.
 • Participare în calitate de propunători subiecte şi evaluatori la examenele de titularizare (iulie 2009) şi de suplinire (august 2009) – prof. Asandei Gigi şi prof. Bâtan Sanda.
 • Participarea ca evaluatori la faza locală a olimpiadei de ştiinţe socio-umane a prof. Turcescu Alina şi Bică Florin Ciprian.
 • Pregătirea suplimentara a elevilor pentru participarea la olimpiadele şcolare - prof. Ilina Liliana, prof. Asandei Gigi, prof. Turcescu Alina şi prof. Bâtan Sanda.
 • Pregătirea suplimentara a elevilor pentru examenele de bacalaureat - prof. Asandei Gigi - Economie, prof. Turcescu Alina – Filozofie, logică şi argumentare, Hera Eduard - psihologie şi prof. Bâtan Sanda - Sociologie. La aceste examene procentul de promovabilitate a fost de 100%, iar notele obţinute au fost în majoritate peste 9,00.