Ionescu Marin

CURRICULUM VITAE

Marin Ionescu

Marin Ionescu

Informaţii personale

Nume / Prenume: Marin Ionescu
Adresa: Str. Exerciţiu, Bl B19,Sc B,Et 3, Ap 13,Piteşti,Judeţul Argeş
Email: gescu2007@yahoo.com
Data nasterii: 17.09.1961
Telefon: 0248.218802,0348801152,0724374579
Nationalitate: română

Experienţa profesională

Profesor matematică, gradul I, Colegiul Naţional “I.C. Brătianu”, Piteşti, 2004-2007
Profesor de matematică, Colegiul Naţional “Alexandru Odobescu”, Piteşti, 1993-2004
Profesor de matematică, Liceul Industrial Motru, Gorj
Metodist I.S.J., Argeş 2000-2007

Educaţie şi formare

Casa corpului Didactic Argeş “Consiliere şi Orientare”, 2006
Atestat de formare continuă a personalului didactic, Universitatea Piteşti, 2006
Diploma “Gheorghe Lazăr, clasa I”, 2006
Gradul didactic I, 1997
Universitatea Bucureşti, 1985

Aptitudini şi competenţe

Asimilarea de tehnici şi dobândirea de competenţe de muncă intelectuală necesare instruirii şi autoinstruirii
Abilitaţi de comunicare; lucrul in echipă, educarea in spiritul drepturilor şi libertaţilor fundamentale ale omului, al demnităţi şi toleranţei, al schimbului liber de opinie
Capacitate de gestionare a resurselor
Cunoştinţe de operare P.C. şi de utilizare a internetului

Activitatea metodico- ştiinţifică

Note-articole metodico-ştiinţifice publicate in reviste de specialitate (Gazeta matematică, Cardinal, Iniţiative didactice ş.a.)
“Extinderi ale unei probleme de O.I.M.” (sesiunea de comunicari ştiinţifice cu participare internaţională, Universitatea Piteşti, 1997)
Pregatire lot naţional (“Asupra unor probleme de O.I.M.”, 2003)
Analize curriculare şi proiecte C.D.Ş.
Referent ştiinţific la manualul de clasa a XII-a, M1, autori Marius Burtea şi Georgeta Burtea

Publicaţii

Colaborator la Gazeta Matematică, Cardinal, R.M.T., Axioma, Recreaţii matematice ş.a. (probleme propuse articole). Articole mai importante:

-“Asupra unei inegalitaţi”, G.M.5. 1981 (in timpul liceului)
-“Asupra reciprocei unei proprietaţi geometrice”, G.M.1, 1991
-“O caracterizare a uni mulţimi de puncte”, G.M. 10-13, 1991
-“Asupra unei probleme de O.I.M.”,G.M.2, 1995
-“Asupra unor monoizi”, G.M. 5-6, 1996
-“O clasă de triunghiuri”, Cardinal     2-3/1996-1997
-“Asupra unor probleme de concurs, Cardinal, 1, 2000-2001

Autor a 15 culegeri de matematică publicate la editurile: Carminis, Paralela 45, Hardiscom, Piteşti, 1995-2007. Culegeri mai importante:

1)Matematică in concursurile şcolare, Editura Paralela 45,2007
2)Matematică pentru bacalaureat şi admitere, Carminis, 2006
3)Analiză matematică, clasa a XII-a, Editura Carminis, 2003
4)Matematică Bacalaureat, Editura Paralela 45, 2002
5)Matematică pentru bacalaureat şi admitere, Editura Carminis, 2000
6)Culegere de exerciţii şi probleme de matematică, Editura Paralela 45, 1999
7)Teste de matematică, Editura Paralela 45, 1998
8)Matematică pentru admitere, Hardiscom, Piteşti, 1995

Activitatea la concursurile şcolare

Probleme propuse şi acceptate la OLIMPIADELE NAŢIONALE DE MATEMATICĂ(2006,2007)
Probleme avute în atenţia comisiei de selecţie pentru olimpiadele naţionale 2003-2007
Membru in Comisia Naţională de corectură, O.N.M., Piteşti, 2007
Membru in comisia de corectură la CONCURSUL GAZETEI MATEMATICE, 1991-2007
Membru al concursurilor judeţene de matematică, 1985-2007
Membru în comisiile de examen (teste naţionale, bacalaureat, admitere)
Profesor antrenor al unor olimpici naţionali
Premiu al rezolvitorilor GAZETEI MATEMATICE ÎN TIMPUL LICEULUI (1979-1980)