Matematică

Ilie Dinulescu
Ilie Dinulescu
Sorin Ulmeanu
Sorin Ulmeanu
Elena Vlad
Elena Vlad
Angela Vlad
Angela Vlad
Gratiela Necula
Gratiela Necula
Georgică Marineci
Georgică Marineci
Daniel Jinga
Daniel Jinga

Prezentare

"Matematica nu înseamnă calcul. Calculul este făcut de maşini de calcul. Matematicii îi aparţine fantezia, imaginaţia, demonstraţia. Toate au caracter pur uman şi nu pot fi făcute decât de oameni." Grigore Moisil

Membrii comisiei desfăşoară o activitate de mare complexitate şi răspundere, urmarind:

  • formarea unei culturi matematice pentru toţi elevii;
  • determinarea de trasee individuale de învăţare, în scopul realizării performanţei;

Pentru aceasta există o permanentă preocupare ce vizează pregătirea continuă, concretizată în:

  • participarea la cursuri de perfecţionare continuă organizate de C.C.D. şi D.P.P.D.;
  • participarea la cursuri de master “Management educaţional”, organizate de Universitatea Piteşti;
  • participarea la sesiuni de referate şi comunicări ale cadrelor didactice;
  • propuneri de probleme pentru concursurile şcolare;
  • elaborarea de culegeri de probleme sau materiale didactice auxiliare.