Lucian Costache

CURRICULUM VITAE

 Costache - Babcinschi  Lucian

Lucian Costache

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 30.10.1952, BUCUREŞTI

STUDII : PREGĂTIRE PROFESIONALĂ  ŞI  MANAGERIALĂ

1967 - 1971 - Colegiul Naţional ,,Ion C. Brătianu’’ Piteşti;
1971 - 1976 - Universitatea ,,A1.I.Cuza’’ Iaşi, Facultatea de Filologie, Română-Franceză; 1976 - Diploma de Absolvire (media 10) ;
1988 - Grad didactic II (media 9,92);
1994 - Grad didactic I (media 10);
oct. 1998 - dec. 1999 Stagiu de pregătire În cadrul Componentei "Management şi Finanţare" a Proiectului de Reformă a Învăţământului Preuniversitar (organizat de MEC şi Banca Mondială) ;
1999 - Certificat de absolvire a Cursurilor pentru Formarea Inspectorilor Şcolari (M.E.C. şi B.M.);
sept. - oct. 2000 - Universitatea Autonomă Barcelona - Certificat şi Atestat de stagiu pentru "Formarea în domeniul managementului formării continue, a politicilor de învăţământ în C.E., inspecţie şcolară şi formare a formatorilor";
martie 2000 - Programul ,,Tempus Jet 2000’’ - Atestat cursuri, modulul ‚,Tehnologii de informare şi comunicare (I.T.C.) - idei generale , caracteristici, mijloace specifice, impact asupra activităţilor de organizare a grupurilor-ţintă’’ ;
aprilie 2000 - Programul ,,Tempus Jet’’ - Atestat de absolvire a cursurilor pentru modulul ,,Implementarea mijloacelor ITC În procesul de formare a formatorilor şi în formarea directă’’ (LOOM Portugalia şi Universitatea Piteşti );
iunie - iulie 2000 - Atestat cursuri modulul ,,Managementul european - idei generale, caracteristici, mijloace specifice etc.’’ (Program Tempus) ;
octombrie 2000 - Atestat cursuri modulul ,,Informatică aplicată în învăţarea limbilor străine’’ (Program Tempus) ;
2007    -  „Cursuri de formare a diriginţilor” (CCD);
2007 oct. - martie 2008 - Cursuri de Formarea liderilor educaţionali organizate de CCD şi CNFP       (MECT) :
Modulul I: „Managementul educaţional”;
„Tehnologia informaţiei computerizate”.
Modulul II: „Curiculum şi comunicare”.
febr. – mart. 2008 : Cursuri pentru Mentor de stagiatură - avizate de MECT -, organizate de CCD Argeş şi Universitatea Piteşti.
mai – iunie 2008: Cursuri pentru Formatori curriculum şi evaluare. Atestat MECT.

ACTIVITATE DIDACTICĂ ŞI MANAGERIALĂ

01.09.1976 - 01.09.1991 - Profesor titular Liceul Teoretic ,,Grigore Ghica Vv’’ - Dorohoi, Liceul „Regina Maria”– Dorohoi;
01.09.1991 - 01.10.1994 - Profesor titular (prin concurs) Colegiul Liceal ,,Zinca Golescu’’ - Piteşti;
01.10.1994 - 01.04.1995 - Inspector de specialitate (limba şi literatura română – licee - ­I. S. J. Argeş);
01.04.1995 - 01.09.1997 - Profesor Colegiul Liceal ,,Zinca Golescu’’ Piteşti;
01.09.1997 - 01.05.2001 - Inspector de specialitate la I. S. J. Argeş;
29.11.2006 – 30.01.2007 – Inspector şcolar general adj. I.S.J. Argeş (inspecţie şcolară şi curriculum);
06.03.2008 – Director  adj. Colegiul    Naţional,,I.C.Brătianu”Piteşti
30.11.2000  -  prin Decizia 305/30.11.2000 a MEC şi ISJ Argeş, funcţionar public în cadrul I. S. J. Argeş;
01.10.1991 - 18.02.1994 - asistent universitar Universitatea ,,Constantin Brâncoveanu’’- ­Catedra de    limbi străine;
18.02.1994 - 01.10.2003 – lector universitarUniversitatea ,,Constantin Brâncoveanu’’, poziţia 9, ,,Limba franceză - limbaj economic şi corespondenţă comercială în limba franceză’’;
1997 - 2001 - Membru în Consiliul de Administraţie al I. S. J. Argeş;
2001 - 2006 - şeful catedrei de limba şi literatura română de la Colegiul
Naţional ,,Ion C. Brătianu’’;
- responsabilul ariei curriculare limbă şi comunicare din Colegiul Naţional  ,,Ion C. Brătianu’’;
2001- în continuare - responsabil al Cercului pedagogic al profesorilor de limba şi literatura    română (licee) din judeţul Argeş, zona Piteşti – Topoloveni.
1992 şi în continuare - metodist al I.S.J. Argeş ;
1992 şi în continuare - membru în Consiliul consultativ al profesorilor de limba română de pe langă Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, în perioada 2002 – 2008;
1994 şi în continuare – îndrumător/mentor practică pedagogică de specialitate pentru studenţi (Universitatea din Piteşti);
1991 – 2000 - Coordonator ştiinţific - cercurile ştiinţifice ale studenţilor de la Universitatea ,,Constantin Brâncoveanu’’ - Piteşti, Brăila, Râmnicu Vâlcea; cercuri ştiinţifice ale elevilor;
Secretar al Comisiei Naţionale de Organizare a Olimpiadelor şcolare (lb. şi literatura română) - Bistriţa Năsăud , 1995;
Vicepreşedinte al Comisiei Naţionale Botoşani 1998, Craiova 1999 , Miercurea Ciuc 2000, Piteşti 2001 ;
1993-2001 - membru în Comisia Naţională a profesorilor de română; - coautor al programelor de limba şi literatura română;
1988 - 1993 - Secretar al cenaclului literar ,,Septentrion’’;
2008 – lector asociat Universitatea  ,,Constantin Brâncoveanu’’, limbaj economic şi corespondenşă comercială în limba franceză.

ACTIVITATE ŞTIINTIFICĂ ŞI PUBLICISTICĂ (lucrări publicate)

- Le Francais des affaires , curs universitar, 1995;
- Septentrion - poezii, 1995 (volum colectiv);
- Soare - ochi de Dumnezeu, 1996 (poezii);
- Elogiu Regelui. Poetul, eseu bilingv, 1996;
- Liviu Rebreanu - Texte comentate, Ed. ,,Recif’’, 1997;
- Chipurile poetului (vol.colectiv), critică literară; ediţia 1 - 2001 ; ediţia a II-a - 2002;
- Poeţii banilor (volum de versuri) - 2006;
- Sub - Urbia (volum de versuri) - 2006;
- Fantasteria (volum de versuri) - 2006;
- Miniaturi I (portrete, peisaje , reflecţii) - 2006;
- Sentimentul singurătăţii în poezia lui Eminescu, Bacovia, Blaga şi AI. Philippide;
- Luceafărul - poem al sublimului;
- Luceafărul - între utopie şi realitate;
- Luceafărul. Adnotări la o capodoperă.
- Odă (în metru antic). O nouă viziune;
- Luceafărul- argumente împotriva unor stereotipuri de interpretare;
- Note la ,,uvertura’’ poemului Luceafărul;
- Mihai Eminescu. Filizofia valorii (între idolatrie şi responsabilitate);
- Apollinaire şi pictorii cubişti - traducere;
- Bacovia. Sugestii şi corespunderi cromatice;
- Balzacianism şi călinescianism;
- Mihai Eminescu. Eseuri deschise. Chipul de aer şi chipul de lut, Ed Tiparg, 2009;
- Sublima fantasteria. Poezii, Ed. Tiparg, 2009;
- Miniaturi, II, Ed. Tiparg, 2009.
- versuri, traduceri, articole de critică literară şi de artă în revistele ,,Luceafărul’’, ,,Convorbiri literare’’, ,,Cronica’’, ,,Argeş’’, ,,Ateneu’’, ,,Caiete botoşănene’’, ,,Tribuna’’ (Cluj), ,,Tribuna României’’, ,,Centenar Eminescu’’, ,,Argeşul’’, ,,Curierul de Dorohoi’’, ,,Curierul de Argeş’’, ,,Fotoreporter’’, etc.
-  fondator, redactor la Revista de limba şi literatura română ,,Ion Pillat’’ - Piteşti 1996;
- fondator, redactor şef la Revista Catedrei de Limba şi Literatura Română, Colegiul Naţional ,,Ion C. Brătianu’’ - 2003;
- fondator, redactor la Revista ,,Junimea’’ (serie nouă) a Asociaţiei Culturale şi Ştiinţifice ,,Junimea’’ a Colegiului Naţional ,,Ion C. Brătianu’’;
-  fondator, redactor la ziarul ,,Curierul de Dorohoi’’ - 28.12.1989;

Comunicări ştiinţifice

Sesiunile de referate şi comunicări ştiinţifice de la Universitatea din Piteşti, Universitatea ,,Constantin Brâncoveanu’’, Societatea de Ştiinţe Filologice Argeş, cercurile pedagogice ale profesorilor de limba şi literatura română, etc. - majoritatea publicate.
În curs de apariţie: versuri - Sublima Fantasteria;  ,,Mihai Eminescu. Eseuri deschise’’.

Rezultatele activităţilor didactice

- 24 de premii începând cu 1987: elevi participanţi la etapele naţionale şi internaţionale (ediţia 1998 - Botoşani) ale Olimpiadelor Şcolare (limba şi literatura română; cultură şi civilizaţie românească): premiile I, II, III, premii speciale, menţiuni; 2008 – Locul II: Conncursul Naţional ,,Cultură şi Civilizaţie Românească’’, Tulcea.
- rezultate excepţionale la examenele de bacalaureat şi de admitere la facultăţi de profil;
- îndrumare a activităţii ştiinţifice, culturale a elevilor; cercuri ştiinţifice, cenaclu, sesiuni de comunicări şi referate ştiinţifice ale elevilor şi studenţilor;
- numeroase diplome pentru activitatea culturală şi ştiinţifică.

PREMII ŞI DISTINCTII

1988 - Premiul 1 al revistei ,,Convorbiri literare’’ pentru poezie;
1988 - Premiul 1 al revistei ,,Tribuna’’ (Cluj) pentru poezie;
1989 - Premiul I al revistei ,,Tribuna României’’ pentru poezie;
1987 - Diploma Jubiliară (120 de ani) a revistei ,,Convorbiri literare’’ - Iaşi;
1995 - 2000 - diplome ale Universităţii ,,Constantin Brâncoveanu’’ pentru contribuţia la sesiunile anuale            ale Cercurilor         ştiinţifice studenţeşti,      Piteşti, Brăila, Rm.Vâlcea.
1996 - Premiul oraşului francez Cholet pentru volumul bilingv ,,Eloge au Roi. Le Poète’’ - 1996;
1998 – Diplomă de Excelenţă pentru  rezultatele la  Olimpiadele şcolare, pregătirea elevilor olimpici – Consiliul Judeţean Argeş
2006 - Diploma şi Premiul ,,Gheorghe Lazăr’’ - Clasa I (M. Ed. C.), pentru întreaga activitate didactică.
2008 – Diploma şi Titlul de ,,Fiu al Argeşului şi Muscelului’’, pentru prestigiul moral, profesional şi civic – Consiliul Judeţean Argeş.
2008 – Diplomă de Excelenţă ,,Olimpicii Şcolii Româneşti’’, Guvernul României.

FAMILIA

SOŢIA: COSTACHE - BABCINSCHI ADRIANA, inginer, consilier superior, Agenţia pentru Plăţi şi Investiţii în Agricultură;
FIICA: COSTACHE - BABCINSCHI ALEXANDRA, profesor, Institutul Francez Bucureşti, burs - Franţa, Centrul de Cercetări Medievale - masterat, absolventă a Facultăţii de Limbi Străine, engleză - franceză, Universitatea Bucureşti - 2003;
2008 - doctorand, anul III , Universitatea din Poitiers , Franţa;
2007 - masterat ,,Franceza limbă străină’’ - Centrul de formare continuă - Poitiers , Franţa.

LIMBI STRĂINE

FRANCEZA - citit, scris, vorbit - foarte bine; ENGLEZA - citit, scris, vorbit - satisfăcător .
HOBBY-URI

- arheologie, antichităţi , cărţi vechi;
- pictură.