Paul Didiţă

CURRICULUM VITAE

Paul Didiţa

Paul Didita

Informaţii personale

Nume / Prenume: Didiţa Paul
Adresa:bloc A10A, scara B, Ap.4, cartier GăvanaIII cod poştal:0300, mun. Piteşti, jud. Argeş,România
Telefon:0248/281604; 0727/ 935919
Email: pauldidita@yahoo.com
Data nasterii: 9 ianuarie 1951
Nationalitate: română

Experienţa profesională

Perioada ( de la – până la): 1 martie 2005- în prezent
Numele şi adresa angajatorului: I.Ş.J-Argeş, Piteşti, jud. Argeş
Tipul activităţii sau sectorul: activitate de conducere de activitate
Funcţia sau postul ocupat: inspector de specialitate
Principalele activităţi şi responsabilităţi: consilierea, îndrumarea şi controlul activităţii la istorie şi socio-umane din judeţul Argeş


Perioada ( de la – până la): 1sept. 2003 – 28 februarie 2005
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional „ I. C. Brătianu” Piteşti, jud. Argeş
Tipul activităţii sau sectorul: activitate de predarede activitate
Funcţia sau postul ocupat: profesor, mentor
Principalele activităţi şi responsabilităţi: activitate didactică de predare a istoriei activitate didactică de educare a elevilor coordonare practică pedagogică studenţi


Perioada ( de la – până la): 1sept. 2002 – 31 august 2003
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional „ Zinca Golescu” Piteşti, jud. Argeş
Tipul activităţii sau sectorul: activitate de predare de activitate
Funcţia sau postul ocupat: profesor, şef catedră
Principalele activităţi şi responsabilităţi: activitate didactică de predare a istoriei activitate didactică de educare a elevilor in judeţul Argeş, activitate de coordonare şi organizare


Perioada ( de la – până la): 1sept. 2001 – 31 august 2002
Numele şi adresa angajatorului: Liceul Teoretic „ Ion Barbu”
Piteşti, jud. ArgeşTipul activităţii sau sectorul: activitate de predare de activitate
Funcţia sau postul ocupat: profesor, mentor
Principalele activităţi şi responsabilităţi: activitate didactică de predare a istoriei activitate didactică de educare a elevilor coordonare practică pedagogică studenţi


Perioada ( de la – până la): 1 septembrie 1997- 31august 2001
Numele şi adresa angajatorului: I.Ş.-Argeş, Piteşti, jud. Argeş
Tipul activităţii sau sectorul: activitate de conducere de activitate
Funcţia sau postul ocupat: inspector de specialitate
Principalele activităţi şi responsabilităţi: consilierea, îndrumarea şi controlul activităţii la istorie şi socio-umane din judeţul Argeş


Perioada ( de la – până la): 1sept. 1995 – 31 august 1997
Numele şi adresa angajatorului: Grup Şcolar „ Ion Cantacuzino”Piteşti, jud. Argeş
Tipul activităţii sau sectorul: activitate de predare de activitate
Funcţia sau postul ocupat: profesor, membru Consiliu de Administraţie, responsabil comisie metodică
Principalele activităţi şi responsabilităţi: activitate didactică de predare a istoriei activitate didactică de educare a elevilor activitate de organizare şi coordonare


Perioada ( de la – până la): 1 septembrie 1994- 31august 1995
Numele şi adresa angajatorului: Grupul Şcolar „ Armand Călinescu” Piteşti, jud. Argeş
Tipul activităţii sau sectorul: activitate de conducere de activitate
Funcţia sau postul ocupat: director
Principalele activităţi şi responsabilităţi: conducerea întregii activităţi din Grupul Şcolar „Armand Călinescu”, Piteşti


Perioada ( de la – până la): 1sept. 1990 – 31 august 1994
Numele şi adresa angajatorului: Grup Şcolar „ Ion Cantacuzino” Piteşti, jud. Argeş
Tipul activităţii sau sectorul: activitate de predare de activitate
Funcţia sau postul ocupat: profesor
Principalele activităţi şi responsabilităţi: activitate didactică de predare a istoriei activitate didactică de educare a elevilor


Perioada ( de la – până la): 1 sept. 1992 – 31 august 1997
Numele şi adresa angajatorului: responsabil cerc pedagogic istorie
Tipul activităţii sau sectorul: activitate de coordonare
Funcţia sau postul ocupat: responsabil cerc pedagogic, metodist
Principalele activităţi şi responsabilităţi: activitate didactică de coordonare a profesorilor din licee - oraş Piteşti


Perioada ( de la – până la): 1sept. 1989 – 31 august 1990
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul „ Alexandru Odobescu” Piteşti, jud. Argeş
Tipul activităţii sau sectorul: activitate de predare de activitate
Funcţia sau postul ocupat: profesor
Principalele activităţi şi responsabilităţi: activitate didactică de predare a istoriei activitate didactică de educare a elevilor


Perioada ( de la – până la): 1 septembrie 1980- 31august 1989
Numele şi adresa angajatorului: Şcoala Generală Pătroaia,jud. Dâmboviţa
Tipul activităţii sau sectorul: activitate de conducere de activitate
Funcţia sau postul ocupat: director
Principalele activităţi şi responsabilităţi: conducerea întregii activităţi Şcoala generală Pătroaia


Perioada ( de la – până la): 1 septembrie 1978- 31august 1980
Numele şi adresa angajatorului: Şcoala Generală Pătroaia, jud. Dâmboviţa
Tipul activităţii sau sectorul: activitate de predare de activitate
Funcţia sau postul ocupat: profesor
Principalele activităţi şi responsabilităţi: activitate didactică de predare a istoriei activitate didactică de educare a elevilor


Perioada ( de la – până la): 1 septembrie 1976- 31august 1978
Numele şi adresa angajatorului: Şcoala Generală Gohor, jud. Galaţi
Tipul activităţii sau sectorul: activitate de predare de activitate
Funcţia sau postul ocupat: profesor
Principalele activităţi şi responsabilităţi: activitate didactică de predare a istoriei activitate didactică de educare a elevilor

Educaţie şi formare

Perioada ( de la – până la): septembrie 2007 până în prezent
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:Universitatea Piteşti Centrul de Formare Continuă „Muntenia” ;Managementul educaţional
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: masterat
Tipul calificării – diploma obţinută:
Nivelul de clasificare a formei de: perfecţionare şi formare instruire / învăţământ


Perioada ( de la – până la): ianuarie-martie 2008
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională: Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: Formare pe probleme de evaluare pentru examene naţionale-2009
Tipul calificării – diploma obţinută: evaluator istorie
Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ: perfecţionare şi formare
Formare consiliere :Curs consiliere şi orientare-CCD Adeverinţ Formare biblioteconomie Nr.883/29.11.2007
Formare inspecţie şcolară:Curs formare CCD-AdeverinţaNr. 39/22.11.2007


Perioada ( de la – până la): martie –decembrie 2007
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: Formarea mentorilor- „Practicum”
Tipul calificării – diploma obţinută: Mentor istorie
Nivelul de clasificare a formei de: perfecţionare şi formareinstruire / învăţământ


Perioada ( de la – până la): martie – iunie 2006
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: Formarea liderilor Educaţionali
Tipul calificării – diploma obţinută: adeverinţa nr. 164 – 02. 09. 2006
Nivelul de clasificare a formei de: perfecţionare şi formare instruire / învăţământ


Perioada ( de la – până la): mai 2002
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:Casa Corpului Didactic Argeş
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: Formator – proiectare didactică
Tipul calificării – diploma obţinută: Adeverinţă Nr. 23/ 22 035 2002
Nivelul de clasificare a formei de: Formator instruire / învăţământ


Perioada ( de la – până la): martie 2002
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:M. E. N.- Direcţia Proiecte de Reformă-Banca Mondială
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: Utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor în scopuri didactice
Tipul calificării – diploma obţinută: certificat de absolvire Nr. 141 / 4. 03. 2006
Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ: perfecţionare şi formare


Perioada ( de la – până la): febr. 2002
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:Ministerul Educaţiei şi Cercetării Direcţia Generală pentru Educaţie Continuă – Formarea şi perfecţionarea personalului didactic
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: didactica disciplinelor şcolare
Tipul calificării – diploma obţinută: adeverinţa nr. 36/ 183 din 27. 02. 2002
Nivelul de clasificare a formei de: perfecţionare şi formare instruire / învăţământ


Perioada ( de la – până la): 2001
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:Ministerul Educaţiei şi Cercetării Direcţia Generală pentru Educaţie Continuă – Formarea şi perfecţionarea personalului didactic
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: didactica disciplinelor şcolare - proiectare didactică, evaluarea achiziţiilor elevilor
Tipul calificării – diploma obţinută: adeverinţa nr. 11/ 1307 din 28. 05. 2001
Nivelul de clasificare a formei de: perfecţionare şi formare instruire / învăţământ


Perioada ( de la – până la): oct. 1998 – dec.1999
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:M. E. N.- Direcţia Proiecte de Reformă-Banca Mondială Componenta „ Management şi finanţare” Centrul Regional Craiova
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: formarea inspectorilor şcolari
Tipul calificării – diploma obţinută: certificat de absolvire
Nivelul de clasificare a formei de: perfecţionare şi formare instruire / învăţământ


Perioada ( de la – până la): septembrie 1987 – septembrie 1999
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:Universitatea Bucureşti
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: istorie
Tipul calificării – diploma obţinută: certificat de obţinere a gradului didactic I
Nivelul de clasificare a formei de: perfecţionare post universitară instruire / învăţământ


Perioada ( de la – până la): 1984
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:Universitatea Bucureşti
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: istorie
Tipul calificării – diploma obţinută: certificat de obţinere a gradului didactic II
Nivelul de clasificare a formei de: perfecţionare postuniversitară instruire / învăţământ


Perioada ( de la – până la): 1979
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:Universitatea Bucureşti
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: istorie
Tipul calificării – diploma obţinută: certificat de obţinere a definitivatului
Nivelul de clasificare a formei de: perfecţionare postuniversitară instruire / învăţământ


Perioada ( de la – până la): 1972 – septembrie 1976
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:Universitatea Bucureşti-student
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale: istorie
Tipul calificării – diploma obţinută: diplomă de licenţă
Nivelul de clasificare a formei de: studii universitareinstruire / învăţământ

Aptitudini şi competenţe personale

Limbi străine: citit şi scris-limba franceză şi limba rusă-bine
Operare PC-bine
Autor de culegeri de teste: bacalaureat, academia de poliţie şi teste naţionale ,auxiliare didactice de istorie la clasele a IV -a şi a V-a

Aptitudini şi competenţe artistice

-pasiune pentru literatura istorică dobândită prin lecturi repetate.

Aptitudini şi competenţe sociale

-dezvoltarea de relaţii sociale, de parteneriat dezvoltarea dialogului, a comunicării;
-organizarea şi coordonarea unor acţiuni cu caracter social, etc., lucrez într-un domeniu
de activitate în care munca în echipă este esenţială

Aptitudini şi competenţe organizatorice

-organizarea şi coordonarea acţiunilor ce implică activitatea de inspector de specialitate ;
-organizarea şi coordonarea acţiunilor din cadrul Societăţii de Ştiinţe Istorice;
-coordonarea unor proiecte pe probleme de educaţie şi cultură civică;

Permis de conducere: Categoria B

Lucrări de specialitate publicate cu ISBN / ISSN:

1.Istoria Românilor pentru capacitate  ( Teste Naţionale) -  7 ediţii ( lucrări )
2.Istoria Românilor pentru Bacalaureat şi poliţie - 7 ediţii ( lucrări )
3.Istorie universală clasa a V-a
4.Istoria Românilor de clasa a IV-a2007,2008
5.Evaluare prin teste grilă – Academie de Poliţie-2007,2008,2009.
6.Istorie şi geografie pentru Capacitate-2007,2008,2009
7.Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare de istorie clasele a IV-a a VIII-a , editat de Consiliul Naţional pentru Curriculum
8.Sugestii subiecte BAC 2008,2009
9.Ghid Bacalaureat 2009

Articole de specialitate:

18 articole publicate în reviste de specialitate

Premii şi menţiuni la  olimpiadele şi concursurile şcolare fazele judeţeană şi naţională

Proiecte: Participarea şi coordonarea de proiecte pentru reforma învăţământului

1.Predarea istoriei şi educaţia pentru cetăţenie democratică în România – organizat de Centrul Educaţia 2000 + cu sprijinul MEC
2.Participant la programul „ Salvaţi copiii” prin asociaţia „Junimea „
3.Coordonatorul programului „ Tainele oraşului” organizat de Şcoala 15 Piteşti
4.Coordonatorul programului „ Copiii – viitorul omenirii” iniţiat de şcolile 5 şi 18 Piteşti
5.Coordonatorul programului „Cărţile sunt prieteni reci dar siguri” organizat de Şcoala 4 Câmpulung

Simpozioane:

-Simpozion Holocaust Şc.Poiana Lacului -2008,2009 ;
-Simpozion –formarea continuă a cadrelor didactice-Gr.Şc. Costeşti -27.12.2007
-Simpozion-Ziua filosofiei-Colegiul Pedagogic Carol I Câmpulung-17-18.11.2007
-Simpozion naţional-„Din bătrâni se povesteşte”-bucureşti-13 decembrie 2007
-Simpozion naţional-Unirea din 1859 –Craiova-2009