Istorie şi geografie

Lavinia Serban
Lavinia Serban

 

Constantin Varascanu
Constantin Varascanu
Vicentiu Pascu
Vicentiu Pascu
Mădălina Delayat
Mădălina Delayat

Prezentare

Catedra de Istorie-Geografie a Colegiului Naţional ,,Ion C. Brătianu” este alcătuită din 7 cadre didactice, respectiv, 4 de Istorie (Mihaela Olteanu – gradul didactic I, dr., Lavinia Şerban – gradul II, drd., Paul Didiţă – gradul didactic I, Constantin Vărăşcanu - gradul didactic I, drd. şi 3 profesori de Geografie (Mădălina Delayat, Ionuţ Enache – şef de catedră, gradul didactic II, Mihai Teodoreci, gradul didactic I).

Membrii catedrei noastre s-au remarcat, de-a lungul timpului, prin organizarea a numeroase activităţi, precum serbări şcolare prilejuite de aniversarea unor evenimente marcante ale Istoriei românilor, cercuri de Istorie şi Geografie, Turism, precum şi prin îndrumarea riguroasă şi competentă a elevilor participanţi la concursurile şi olimpiadele şcolare. Astfel, elevii colegiului nostru au obţinut rezultate notabile la diferite concursuri, cum ar fi: "Cultură şi civilizaţie românească” , "A fi elev în comunism” , "Istoria Holocaustului” , sesiuni de referate şi comunicări ştiinţifice, precum şi la Olimpiade judeţene şi naţionale de Geografie şi Istorie.