Informatică

Alexandru Cosmin
Alexandru Cosmin
Serenela Raducu
Serenela Raducu
Dana Suţan
Dana Suţan
Adrian Benghe
Adrian Benghe
Laurenţiu Zidaru
Laurenţiu Zidaru

Prezentare

Nucleul activităţii catedrei de informatică este clădit pe eficienţa orelor predate la discipline desprinse din domeniul IT. Există trei ramuri principale, şi anume: a) disciplina informatică, întâlnită la profilul real, specializările matematică-informatică, matematică-informatică intensiv informatică şi stiinţe ale naturii - numărul de ore şi modul de predare diferă de la o specializare la alta; b) T.I.C. (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării) se predă în clasele a IX-a şi a X-a indiferent de profil sau specializare; c) discipline opţionale , alese de membrii catedrei în funcţie de preferinţele elevilor şi evoluţia IT la nivel naţional şi global. În acest sens, au existat opţionale bazate pe gestiunea reţelelor locale, pagini Web, programare în Java sau procesare grafică.

Pe lângă disciplinele al căror conţinut este clădit pe programa şcolară, catedra de informatică desfăşoară numeroase alte activităţi, independent sau în strânsă legătură cu celelalte catedre. Colaborarea există şi are diferite forme de manifestare. Se poate aminti doar faptul că orice elev care participă la o sesiune de comunicări (într-un domeniu diferit de informatică) trebuie să aibă abilitatea de a-şi realiza lucrarea şi în format digital, de a-i ataşa o prezentare rezumativă sau de a o trimite prin poştă electronică.

Un domeniu de mare interes pentru elevi şi profesori îl reprezintă concursurile şcolare. Olimpiadele, indiferent de etapă - locală, judeţeană sau naţională - sunt cele mai obiective forme de evaluare. Timpul petrecut în clasa este doar uşa care se deschide către alte orizonturi şi percepţii. Un premiu luat la olimpiadă ascunte totdeauna multe ore de colaborare elev-profesor, în forme dintre cele mai variate. Nu în ultimul rând se pot aminti concursurile judeţene sau regionale, cum ar fi "Dan Barbilian", "Nicolae Păun" sau "Ştefan Odobleja". La Concursul Naţional de Evaluare la TIC/Informatică, un nou drum spre tărâmul afirmării, elevii argeşeni au obţinut, încă de la prima etapă, numeroase premii.

Concursurile cu evaluare on-line sunt o altă formă de manifestare a interesului pentru informatică. Faptul că pot obţine diplome recunoscute de corporaţii cum ar fi Cisco sau Oracle, este un aspect deloc de neglijat.

Reuşitele catedrei de informatică sunt rezultatul împletirii dintre dăruirea profesorilor şi interesul, seriozitatea şi capacitatea elevilor acestui colegiu. O legătură care va dăinui cât timp Colegiul Naţional "Ion C. Brătianu" va avea porţi deschise pentru minţi luminate şi avide de cunoaştere !

Dotare

  • Laboratorul "Grigore Moisil": 22 calculatoare conectate la Internet, tablă interactivă, două table ecologice
  • Laboratorul "Leon Livovschi": 25 calculatoare conectate la Internet, tablă interactivă, două table ecologice
  • Laboratorul "Mihai Pătrașcu": 15 calculatoare conectate la Internet, o tablă ecologică
  • Laboratorul "Gheorghe Păun": 20 calculatoare conectate la Internet, tablă interactivă, două table ecologice
  • Laboratorul "Grigor Moldovan": 20 calculatoare conectate la Internet, tablă interactivă, o tablă ecologică
  • Laboratorul "Luminița State": 15 calculatoare conectate la Internet, o tablă ecologică

 

Numele laboratoarelor a fost ales în semn de respect față de cei mai de seamă informaticieni români: Grigore Moisil, Leon Livovschi, Luminita StateMihai Pătrașcu, Gheorghe PăunGrigor Moldovan.