Florica Dumitru

CURRICULUM VITAE

Florica Dumitru

Florica Dumitru

Informaţii personale

Nume / Prenume : Florica Dumitru
Data nasterii: 23.10.1969
Nationalitate: română

Educaţie şi formare

Instituţia de învăţământ

[ De la – Până la ]
Calificarea(ările) sau Diploma(ele) obţinută(e):
1999-2001 - Cursul de formator: Programul de abilitarecurriculară organizat de MEC şi Consiliul Naţional pentru Curriculum formator la nivel judeţean
1997-2000 - Şcoala Postliceală Sanitară - Piteşti asistent de farmacie
1988-1993 - Facultatea de Biologie – Universitatea Bucureşti profesor de biologie
1984-1988 - Liceul Sanitar – Bucureşti asistent medical

Limbi străine: indicaţi cunoştinţele pe o scară de la 1 la 5 (1 – excelent; 5 – cunoştinţe de bază)

Limba Citit Vorbit Scris
Engleză 3 5 4

Apartenenţa la organisme profesionale: Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” Piteşti;

-coordonator compartiment de implicare şi acţiune civică în proiectul ,, Lecţia de democraţie “, cu nr. DEM- 090 şi este propus spre finanţare în cadrul liniei de buget : Phare 2004-016-772.01.02.03-Societatea Civilă , Componenta 3- Democraţie, drepturile omului, statul de drept şi independenţa justiţiei.

-Participare în calitate de voluntar în cadrul  proiectului în calitate de consilier „Birou de Consiliere  pentru Cetăţeni” Piteşti şi „Consolidare Birou de Consiliere pentru Cetăţeni”  Piteşti

Alte aptitudini:  utilizare şi operare PC;

Funcţia deţinută în prezent:  profesor de biologie;

Vechimea în cadrul instituţiei:10 ani;

Experienţa profesională

De la - până la Localitatea Instituţia Funcţia Descrierea
1997 - prezent Piteşti Colegiul Naţional „I.C.Brătianu” profesor de biologie Obţinerea de numeroase premii laolmpiadele naţionale de biologie din anii 2002 şi până în prezent
1993-1997 Piteşti Liceul „I.Cantacuzino” profesor de biologie -

 

Alte informaţii relevante

- Publicaţii: - Culegere de Teste de Biologie – cls. a XI - XII- a – Editura Universităţii din Piteşti 20
- Suport Metodologic de Biologie – cls. a XI - XII- a – Editura Universităţii din Piteşti 2005
- diverse articole de specialitate în revista „Genesis” – Editura Arves