Cristina Anastasescu

CURRICULUM VITAE

CRISTINA ANASTASESCU

Cristina-Atanasescu

- din 01.09.1998 lucrez ca profesor titular, specialitatea  Biologie, la Colegiul Naţional ,,Ion C. Brătianu” din Piteşti, Argeş

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

-Curs de Formare de Formatori în Educaţie pentru Sănătate, organizat de Fundaţia Tineri pentru Tineri în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Voineasa (2005);
-Cursuri de ,,Educaţie pentru Voluntariat” – Asociaţia Junimea Argeş şi Autoritatea Naţională pentru Tineret (2004);
-Cursuri postuniversitare de Master în specializarea Biologie Medicală, Universitatea din Piteşti – 3 semestre (2003);
-Cursuri de ,,Utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor în scopuri didactice” – Casa Corpului Didactic Argeş (2001);
-Cursurile Şcolii de Vară ,,Realizari şi perspective în Biologie” în organizarea Institutului de Biologie Bucureşti al Academiei Române, în colaborare cu Universitatea din Piteşti – 40 de ore de curs şi 12 ore de lucrări practice demonstrative (2001);
-Cursuri de Perfecţionare Curriculum - Casa Corpului Didactic Argeş (2000);
-Facultatea de Ştiinţe (Universitatea din Piteşti), secţia Biologie – 5ani (1996);
-Cursuri de echivalare la Şcoala Postliceală Sanitară Piteşti – 1 an (1996);
-Liceul Sanitar Piteşti – 12 clase (1991);
-Şcoala nr. 3 Piteşti – 8 clase (1987).